Šlechtický klub

PRVNÍ LIMITOVANÁ EMISE PRO ROK 2015 BYLA UKONČENA. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM

KULTURNÍ PAMÁTKA HRAD A ZÁMEK DOLNÍ KOUNICE PŘICHÁZÍ 
S ABSOLUTNĚ NEJVÝHODNĚJŠÍ INVESTIČNÍ NOVINKOU:

Umožňuje svým pravidelným návštěvníkům podílet se na zisku ze všech aktivit na hradě a s hradem souvisejících, vydělávat na rozvoji jeho aktivit i chránit svůj majetek a svá aktiva ve svěřeneckém fondu

NEVÁHEJTE PROTO A ZAČNĚTE INVESTOVAT NÁKUPEM PŘEDPLATNÉHO, ZÍSKÁVAT PODÍL NA ZISKU, NA BENEFITECH, CHRÁNIT A BEZPEČNĚ ZHODNOCOVAT SVŮJ MAJETEK.

Budete se bavit, vydělávat a pomáhat sobě i památkám


  Kupte si co nejdřív předplatné na dva roky na návštěvy hradu. Stanete se tak i členy zde sídlícího Šlechtického Klubu, podílníky na zisku ze všech aktivit konaných na hradě i tam, kde tento Klub působí, i podílníky na službách privátního svěřenského Fondu Nobility. Zakoupením zlaté nebo stříbrné karty získáte navíc zpět část Vaší  investice v certifikovaném a tedy všude směnitelném ryzím zlatě nebo stříbře a mnoho dalších výhod.

 Budete se dobře bavit a navíc zhodnotíte své prostředky, neboť zakoupením předplatného formou koupě některé z členských karet Klubu jste zakoupili něco jako akcii, tedy podíl na výnosech z podnikání na hradě a kolem něj.

 Získáváte však víc, než kdyby jste se stali akcionáři hradu. Po dobu členství v Klubu nemáte téměř žádné povinnosti, žádnou odpovědnost, žádné riziko ztráty. Hodnotu investice můžete začít čerpat  ihned-předplatné platí pro dvě osoby, je přenosné a zaručuje úsporu až 50% ceny vstupného. Výnosy stejně jako u akcií jsou odvislé od hospodářských výsledků. Svými návštěvami i svých přátel je můžete vylepšovat. Navíc bonus v ryzím zlatě nebo stříbře a můžete se podílet na nových investicích.

 Členství v Klubu opravňuje i k čerpání služeb privátního svěřenského Fondu Nobility, který je aktivován při stanoveném počtu členů Klubu.

 Mezi pro Vás patrně nejzajímavější jeho služby je v souladu s novelou občanského zákoníku ČR vykonávání správy majetku a jiných aktiv členům Klubu, kteří se tak stanou obmyšlenými, tedy beneficienty, těmi, komu patří výnos ze správy majetku Fondem. Můžete si tak zajistit ze zákona, že ani rodinné spory, ani zloději, ani podvodníci, ani rizika podnikání, ani přehnaně horliví exekutoři, ani jiná zneužití nebo nemoci neohrozí Váš majetek, který svěříte do správy  Fondu , i když ho po celou dobu můžete dále užívat. Vašim majetkem, nebo toho, komu ho chcete předat, se stává dle Vaší smlouvy s Fondem opět až v době, kdy odezní rizika, nebo kdy tak rozhodnete Vy.

 Vyplňte Objednávku druhu a počtu členských karet Šlechtického Klubu a odešlete ji dle pokynů na ni uvedených. Zaplacená a registrovaná členská karta Klubu je předplatným pro dvě osoby kartu držící (karta je přenosná i převoditelná a můžete jich vlastnit více-vícenásobné členství). Podíly na zisku a benefity Fondu může však čerpat pouze registrovaný majitel karty.

 Každá karta, kromě předplatného zajišťuje vlastníku u základní karty -( cena 1100 Kč) ideální část připadající na jednu kartu z 10% podílu , u stříbrné( cena 1800 Kč) ze 40% podílu, u zlaté( cena 3000 Kč) z 50% podílu  z podílu, určeného na bonusy předplatitelům. Ostatní výnosy jsou určeny na provoz kulturních památek, jejich obnovu a zhodnocování kapitálu, na němž se však můžete také podílet.

 Máte-li zájem se podrobněji informovat o této v ČR novince, která však již je známa a používána jinde od středověku, nebo se stát našim obchodním partnerem, informujte se na tel.545 546 111, 545 546 555, 602 736 953 nebo na emailu hradinfo@email.cz, nebo v Brně, Vranovská 19 -recepce firem, nebo během akcí na hradě.

 

 

 
 
 
Kam můžete dále? Rychlé odkazy Foto a video z hradu ------ Více informací o hradu ------ Novinky a aktuality - archiv ------ Hradní kurýr ------
  Buďte informováni!
 
 
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

 
 
VÝBĚR Z FOTOALBA
 
 
 
 
SLEDUJTE NÁS...
 
 
Hrad a zámek Dolní Kounice     |     2013     |     Developed by NET sign studio